بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

آب خور کردن

آب خور کردن

یا (آب کوب کردن)

آب خور کردن پشم

آب خور کردن پشم

یا ( آب کوب کردن) برای آنکه پشم در حمام رنگ، رنگ را سریع و یکنواخت به خود بگیرد؛ نخست آن را در آب فرو میبرند سپس آب اضافی آن را گرفته وارد حمام رنگ می نمایند.

آب سخت

آب سخت

آبی است که املاح مختلف آن از جمله کلسیم و منیزیم از حد معمول بیشتر باشد.آب هر اندازه از این املاح بیشتر داشته باشد سخت تر است.آب نقاطی که زمین آن آهکی است سختی زیاد تری دارد زیرا نمک های کلسیم زیاد تر...

آب شو کردن

آب شو کردن

آب خور کردن

آب گردان

آب گردان

ظرف مسی بزرگ و دسته دار شبیه "ملاغه"که با آن آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می کنند و در رنگرزی مصرف دارد و از آن برای جابجا کردن آب و رنگ از پاتیل یا حمام رنگ استفاده می شود.

آب گیر

آب گیر

یا"سانتریوفوژ" دستگاهی است که وسیله آن آب اضافی کالای رنگ شده را تا مقدار مورد لزوم می گیرند و آن را مهیای خشک شدن می کنند.این دستگاه مواد را بشدت می چرخاند و بر طبق قانون "گریز از مرکز"آب آنرا گرفته ...

آب مقطر یا آب خالص

آب مقطر یا آب خالص

آبی است که از تقطیر آب معمولی بدست آمده و هیچگونه املاح نداشته باشد.گاهی در آزمایشات و مصارف بسیار دقیق برای آنکه اطمینان کامل در خالص بودن آب حاصل شود آن را دو مرتبه تقطیر می کنند.آب در اختیار ما تقر...

آب کوب کردن

آب کوب کردن

آب خور کردن الیاف و نخ قبل از رنگرزی برای افزایش قدرت رنگ پذیری و نیز پس از رنگرزی و در "تغار"بمنظور شستشوی آن و گرفتن رنگ اضافی.نخ برای آب کوب کردن در میان آب تغار لگد زده می شودو سپس جوشانده می گردد...

آبی

آبی

از رنگهای اصلی و اولیه طبیعت و رنگ آسمان صاف و آب مترتکم و سومین رنگ (از بالا) در رنگین کمان. آبی رنگی است آرامش بخش و پر قدرت که متانت و وفاداری و ایمان را می رساند و در دسته بندی رنگها جزء رنگهای "س...صفحه 2 از 228 صفحه