آبی

آبی

از رنگهای اصلی و اولیه طبیعت و رنگ آسمان صاف و آب مترتکم و سومین رنگ (از بالا) در رنگین کمان. آبی رنگی است آرامش بخش و پر قدرت که متانت و وفاداری و ایمان را می رساند و در دسته بندی رنگها جزء رنگهای "سرد " بشمار می رود ، بر عکس قرمز که در دسته رنگهای "گرم" قرار دارد. طول موج این رنگ بین "460-480 " (نگ:نور) می باشد. رنگ آبی در کار رنگرزی خامه فرش مصرف فراوان دارد و از هماهنگی و تضاد آن با رنگهای دیگر برای تزیین فرش و بافت انواع نقش ها استفاده می گردد نوعی رنگ آبی را رنگرزان از هیدروسولفید و سود و نیل آماده می سازند.آبی در کنار و بر روی سایر رنگها متنوع بنظر می رسد و این خاصیت خود بر جذابیت و دلبری آن می افزاید مثلا: بر روی زمینه بنفش تیره تر جلوه می کند و در روی قرمز نارنجی تیرگی خود را حفظ مینماید و قهوه ای تیره قدرت آن را افزونی می بخشد.محل استقرار این رنگ در تابلو نقاشی یا فرش، تاثیری بسزا در افزایش جلوه گری آن دارد.اگر بالای تابلو باشد سبک تر و اگر در پایین قرار گیرد، سنگین تر و وزین دیده می شود.(با-کا) آبی بر روی زرد، اثری تیره دارد و روی سیاه با قدرت می درخشد. این رنگ بوسیله آمیزش بر پایه زرد یا قرمز بسادگی بسوی سبز یا بنفش متمایل می شود(با-ره) انواع رنگ آبی را از گیاه وسمه،نیل،لاجورد بدست می آورند.