آب مقطر یا آب خالص

آب مقطر یا آب خالص

آبی است که از تقطیر آب معمولی بدست آمده و هیچگونه املاح نداشته باشد.گاهی در آزمایشات و مصارف بسیار دقیق برای آنکه اطمینان کامل در خالص بودن آب حاصل شود آن را دو مرتبه تقطیر می کنند.آب در اختیار ما تقریبا نا خالص است زیرا موادی چون گچ،آهک، سایر املاح و گاز ها مانند اکسیژن،انیدرید کربنیک،ازت و ترکیبات آلی را همراه دارد.برخی از این املاح در مواقع عادی برای بدن انسان مفید اند و نباید از آب مورد استفاده در زندگی معمولی گرفته شوند.