بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

آسیب های فرش و مواد اولیه آن

آسیب های فرش و مواد اولیه آن

آنچه بسلامت و زیبایی فرش لطمه وارد می سازد و از عمر طبیعی و مفید آن می کاهد علاوه بر آفات آسیب ها و صدماتی است که ضمن بافتن یا بهره برداری یا نگهداری غلط بر فرش و مواد اولیه آن وارد می شود.چنانچه از ح...

آفت های فرش و مواد اولیه آن

آفت های فرش و مواد اولیه آن

فرش و مواد اولیه آن محیط مناسبی برای تخم گذاری و پرورش و رشد حشرات بویژه بویژه سوسک و بید می باشد.حشرات با تخم گذاری در لابه لای الیاف پشم و تغذیه از آن به سلامت این ماده مهم اولیه فرش لطمه وارد می سا...

آل

آل

رنگ مایل به قرمز طبیعی که از ریشه گیاهی به نام "مورنیدون"استخراج می شود و نام دیگر آن " موریندا" می باشد.

آلوبالویی (آلبالویی)

آلوبالویی (آلبالویی)

رنگ میوه درخت آلوبالو مه نوعی قرمز می باشد.

آلومینیوم

آلومینیوم

عنصری است سفید رنک متمایل به آبی نقره ای دارای وزنی سبک قابل تورق، در 650 درجه ساتیگراد حرارت ذوب می شود.از پودر آلومینیوم در صنایع رنگ سازی مانند رنگ های آلومینیومی و در سایر رنگ های "دی متالیک" بهمر...

آلیزارین

آلیزارین

ماده سرخ رنگی است که از ریشه روناس می گیرندو بعنوان دندانه برای رنگ کردن پشم و کاغذ و سایر اشیاء در رنگهای مختلف بکار میبرند.آلیزارین به ترتیب با دندانه های آلو مینیوم، قلع، آهن و کروم رنگ های قرمز صو...

آلیزارین نارنجی

آلیزارین نارنجی

ماده ای است مورد مصرف در رنگرزی که به آن"نیترو آلیزارین" هم می گویند کریستال های سوزنی یا صفحه ای شکل نارجی دارد. درحلال های آلی زرد رنگ ، در محلول های قلیایی قرمز مایل به ارغوانی ودر اسید سولفوریک نا...

آمار

آمار

حساب، شماره، احصائیه.موضوع علم آمار بررسی وقایع و کیفیات زندگی اجتماعی اعم از مادی و معنوی است که از طریق شمارش و رسیدگی و مقایسه ابعاد موضوعی خاص در زمان و دوره مورد نظر انجام می شود و در نهایت ابراز...

آمار صادرات

آمار صادرات

تعیین مقدار و ارزش صادرات کالا در یک یا چند دوره مورد نظر به گونه ای که ارقام درخواستی در آن بنحو مطلوب و قابل مقایسه باشند و "روند" را به خوبی نشان دهند در تقسیم بندی علمی آمار صادرات جزئی از آمار اق...



صفحه 4 از 228 صفحه