بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

ابریشم

ابریشم

ابریشم

ابرش آنکه رنگ سرخ و سفید درهم آمیخته دارد، جایی که گیاهان رنگارنگ و بسیار دارد.اسب که خالهای مخالف رنگ خود داشته باشد.(فع).در فرش رگه های یک رنگ مشخص که در روی الیاف می افتد را گویندوبه عبارت دیگر چن...

ابریشم پخته

ابریشم پخته

ابریشمی است که صمغ یا ناخالصی آن بنام "سرازین" گرفته شده باشد و در این صورت رنگی سفید دارد.عمل پختن ابریشم و صمغ گیری آن را اصطلاحا"قلیاب کشی"گویند.

ابریشم تاب

ابریشم تاب

کسی است که پیله را برای بهره برداری آماده می سازد و بعد از آنکه پیله پخته شد نخ ابریشم را از آن باز می کند.

ابریشم خام

ابریشم خام

ابریشمی است که مستقیما از پیله گرفته می شود و وسیله دست یا ماشین تبدیل به نخ می گردد.به عبارت دیگر ابریشم خام الیاف ابریشمی است که صمغ کشی یا قلیاب کشی نشده باشد.رنگ این ابریشم زرد یا کرم است و پس از ...

ابریشم رنگرزی

ابریشم رنگرزی

رنگرزی الیاف ابریشم و نخ آن امروزه بیشتر وسیله"رنگهای شیمیایی" انجام می شود. اینگونه رنگها اگر از نوع مرغوب آن در جهت ثبات رنگ انتخاب گردد دارای مزایایی از جمله سادگی رنگرزی و ارزانی قیمت و صرفه جویی ...

ابریشم سفید گری

ابریشم سفید گری

سفید کردن ابریشم،که پس از صمغ گیری انجام می شود. معمولا ابریشم را با"آب اکسیژنه"سفید گری می نمایند.

ابریشم شناسایی

ابریشم شناسایی

تهیه مواد اولیه خوب و بدور از ناخالصی و تقلبات معموله یکی از مهمترین مواردی است که در فراهم سازی محصولات مختلف و مرغوبیت آنها نقش اساسی دارد.ابریشم یکی از مواد اولیه برای بافت فرش است و می بایست نوع ط...

ابریشم شیروان

ابریشم شیروان

اصطلاحی است که برای ابریشم خام ایران به کار می رود و در اروپا بنام"آرداسس" معروف است.

ابریشم صمغ گیری

ابریشم صمغ گیری

یا"صمغ گیری الیاف ابریشم"صفحه 6 از 228 صفحه