بازنشانی

2036 لغت یافت شد

آب

آب

آب

مایع است بی رنگ و بی بو و اندکی قابل تراکم مرکب از اکسیژن و هیدروژن که درطبیعت به وفور موجود است.مواد داخل در آب را بر دو گونه اصلی زیر میتوان تقسیم نمود:الف: سختی ها که بوسیله تصفیه فیزیکی از آن جدا ...

آب آهک

آب آهک

آب آهک

از حل کردن آهک در اب و صاف نمودن آن حاصل میشود.محلولی است قلیایی از ((هیدروکسید کلسیم)) که به عنوان ضد اسید بکار میرود.به عبارت دیگر: آب طبیعی است که حاوی ((کربنات کلسیم)) یا ((سولفات کلسیم)) به صورت ...

آب اهکی

آب اهکی

آب اهکی

اب طبیعی که حاوی (کربنات کلسیم) یا (سولفات کلسیم) به صورت محلول می باشد.

آب اکسیژنه

آب اکسیژنه

آب اکسیژنه

آب اکسیژن دار.مایعی است بی رنگ یا کمی آبی نسبتا ناپایدار و تلخ مزه که پوست را می سوزاند.این مایع به صورت محلول آن در آب با غلظتهای (3 الی 90) درصد یافت میشود.این محلول ها که به تدریج خراب می شود معمول...

آب جاری

آب جاری

آب جاری

آبی که در رودخانه ها یا قنوات یا لوله ها جریان دارد.بدین جهت درشستن فرش یا مواد اولیه آن مانند پشم، پنبه و ابریشم تاکید بر استفاده از آب جاری شده که این آب دارای املاح لازم می باشد و بر اثر تصرفات ان...

آب خالص

آب خالص

آب خالص

یا (آب مقطر)

آب خور کردن

آب خور کردن

آب خور کردن

یا (آب کوب کردن)

آب خور کردن پشم

آب خور کردن پشم

آب خور کردن پشم

یا ( آب کوب کردن) برای آنکه پشم در حمام رنگ، رنگ را سریع و یکنواخت به خود بگیرد؛ نخست آن را در آب فرو میبرند سپس آب اضافی آن را گرفته وارد حمام رنگ می نمایند.

آب سخت

آب سخت

آب سخت

آبی است که املاح مختلف آن از جمله کلسیم و منیزیم از حد معمول بیشتر باشد.آب هر اندازه از این املاح بیشتر داشته باشد سخت تر است.آب نقاطی که زمین آن آهکی است سختی زیاد تری دارد زیرا نمک های کلسیم زیاد تر...صفحه 1 از 227 صفحه