بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

بافت جفتی

بافت جفتی

یا"جفتی بافی"

بافت حصیری

بافت حصیری

یا"تخت باف"

بافت فرش-انواع

بافت فرش-انواع

فرش را در نقاط مختلف سرزمین وسیع ایران و نیز در جهان با شیوه ها و گونه های مختلف می بافند. بافتن فرش از لحاظ نوع گره زنی خود دارای انواع است که برخی از آن ذیل عنوان"گره-انواع"در این کتاب آمده است. اما...

بافت گاه فرش

بافت گاه فرش

محل بافت فرش،جائی که فرش در آن بافته شده باشد.

بافتگاه فرش -شناسایی

بافتگاه فرش -شناسایی

کارشناسان و آشنایان فرش و فرشبافی با مشاهده این دستباف و توجه به عواملی از جمله موارد زیر و تجربه و ممارست و مهارتی که دارند تا حدی می توانند محل بافت فرش را تشخیص دهند:1- طرح و نقشه فرش مانند:جوشقان،...

بافنده

بافنده

نساج،جولا.کسی است که شغل او بافتن پارچه یا قالی یا حصیر و گلیم و سایر انواع فرش یا پارچه و غیره باشد.بافنده فرش باید:1- در بافت فرش مهارت کافی داشته و به شیوه بافتی که قصد انجام آنرا دارد آشنا باشد.2-...

بالا رفتن کار

بالا رفتن کار

پیشرفت کار بافتن فرش.

بالیچه

بالیچه

دو چوب کوتاه است که طناب دستگیره"کوان"(کمان حلاجی) را به دسته کمان مهار می کند(با-هج) اصطلاحی است رایج در باختران و نواحی آن

بانک

بانک

نام بانک اقتباس از "بانکو"می باشد و این کلمه در قدیم به بساط صرافان که به کار معاملات پول می پرداختند گفته می شده است. قبل از بوجود آمدن پول یا سکه معاملات بوسیله اسناد تجاری مانند حواله یا برات انجام...صفحه 23 از 228 صفحه