پشم چین اول

پشم چین اول

پشمی که در اولین بهار عمر گوسفند (بره) از آن چیده شود. این پشم ظریف تر و لطیف تر و شفاف تر از پشم چین های بعدی می باشد و دارای لیف اصلی کرک است که در چین های بعدی دیده نمی شود. به این نوع پشم اصطلاحا « خامه » گویند.