بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

پشم- بازدهی

پشم- بازدهی

باز دهی پشم عبارت است از مقدار پشم شسته نسبت به پشم نا شور. عوامل موثر در افزایش یا کاهش باز دهی پشم بر دو گونه اند: الف- عوامل خارجی مانند گرد و خام، چربی و کثافات ، مواد گیاهی. ب- عوامل داخلی یا بیم...

پشم بر

پشم بر

پشم بر

وسیله ای است برنده شیبه ساطور که دو سر تیز و برنده دارد . از آن برای بریدن پشم استفاده می کنند.

پشم بهاره

پشم بهاره

یا چین بهاره پشمی است که در فصل بهار و در اواسط آن یعنی از نیمه فروردین تا آخر اردیبهشت از روی بدن حیوان به قول گوسفند داران خراسان به وسیله «بری گر» به موقع « بری» گردد و چیده شود. الیاف این نوع پشم ...

پشم پاییزه

پشم پاییزه

یا « چین پاییزه» پشمی است که در فصل پاییز و معمولا مهر و آبان از گوسفند چیده شود این پشم اگر چه به مرغوبیت بهاره آن نیست اما سبک تر است و حلاجی آن با دست بهتر انجام می شود زیرا الیاف کوتاه تری دارد . ...

پشم تازه

پشم تازه

پشم بکر، پشمی که برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته است. پشمی که مدت زمان کوتاهی است چیده شده.

پشم تن شو

پشم تن شو

یا« پشم گرده شو »

پشم تک شو

پشم تک شو

پشم تک شو

یا « پشم نیم شو » که روی بدن حیوان زنده شسته می شود .

پشم چیده

پشم چیده

پشم چیده

پشمی که از تن حیوان زنده چیده باشند.

پشم چین اول

پشم چین اول

پشمی که در اولین بهار عمر گوسفند (بره) از آن چیده شود. این پشم ظریف تر و لطیف تر و شفاف تر از پشم چین های بعدی می باشد و دارای لیف اصلی کرک است که در چین های بعدی دیده نمی شود. به این نوع پشم اصطلاحا ...صفحه 37 از 227 صفحه