درخت قالی

از میان تمام طرح هایی که بر روی فرش دستباف ایرانی نقش می‌بندد، طرح درخت به دلیل درونمایه‌ی تاثیرگذار و تاریخچه قدیمی ارتباط دهنده فرهنگ‌ها، جایگاه ویژه ای دارد. طرح درخت در قالی هزاران سال است که نقشی کلیدی در هنرهای مختلف دارد و بر آثار هنری مختلف، از سفال و کاشی گرفته تا نقاشی و صنایع دستی دیگر نقش بسته است. در ترکیبات باغی، درختان بسیاری به کار می‌روند که بافندگان ایرانی درختان مشابهی را به کار می‌برند. مانند سرو، کاج و بید مجنون. در طرح و نقش درختی، درخت نقش محوری و اصیل را دارد. در برخی قالی ها، درخت در متن به عنوان طرح اصلی بکار برده می‌شود و در برخی دیگر نیز در حاشیه و در نقش مکمل برای طرح‌های اصلی ظاهر می‌گردد. گاهی هم درخت متن فرش را احاطه می‌کند. در این بخش مجموعه ای از طرح های درخت در فرش های دستباف به نمایش گذاشته شده است.