مقدمه

ایران گره مرجع جامع ارائه اطلاعات و آمار کاربردی و تخصصی فرش دست باف می باشد.

به منظور تسهیل ارتباط بین متخصصین فرش دست باف با یکدیگر از یک سو و ارتباط موثر و کاربردی علاقمندان فرش دست باف با متخصصین این هنر اصیل ایرانی از سویی دیگر، ایران گره طراحی و پایه گذاری شده است.

اهداف و برنامه ها

 • تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعاتی هنرمندان و فعالان  فرش دست باف کشور
 • ایجاد بستری مناسب در فضای مجازی جهت توسعه روابط علمی و فنی در سطح ملی و بین المللی و تبادل نظر بین کارشناسان و متخصصانی که به هر نحوی با هنر فرش دست باف در ارتباط هستند.
 • ارائه خدمات مشاوره تخصصی در زمينه هنرفرش دست باف
 • انجام فعالیتهای ترویجی و آموزشی در زمینه هنر فرش دست باف
 • راه‌اندازی  فروشگاه الکترونیک فرش دست باف و عرضه فرش دست باف با ارزش و قیمت واقعی آن
 • تایید اصالت فرش دست باف از طریق ارائه شناسنامه معتبر برای هر فرش عرضه شده درایران گره
 • تبلیغات، بازاریابی و معرفی هنر فرش دست باف
 • شرکت در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی  به منظور معرفی هنر فرش دست باف ایرانی
 • برگزاری همایش ها و گردهمایی های علمی، فنی و فرهنگی هنری در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.
 • همکاری با نهادها و سازمان های اجرایی، در زمینه ارزیابی و بازنگری برنامه های توسعه صادرات و پیشبرد فروش
 • ارائه خدمات پس از فروش تخصصی