صدور شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف
2020/03/02 | 1398/12/12

شرکت گره طلایی گیتی گستر پارس (ایران گره) آمادگی خود را جهت صدور شناسنامه فرش دستباف، اعلام میدارد.

صدور شناسنامه توسط شرکت ایران گره

2020/03/02 | 1398/12/12

شرکت گره طلایی گیتی گستر پارس با نام تجاری «ایران گره» ، بعد از 5 سال تحقیق و پژوهش، فعالیت خود را به عنوان اولین مرجع جامع اطلاعاتی فرش دستباف ایران به طور رسمی از بهار 1398 آغاز کرده است. ایران گره به منظور ایجاد مرکزی برای هم افزایی فعالیت های هنری، فرهنگی، علمی و کاربردی در حوزه فرش دستباف و در جهت پیشرفت و توسعه هنر فرش دستباف ایران گام برداشته است که سرچشمه آن تفکر خلاقانه گروهی پیشرو و نوآور است. مهم ترین اهداف ایران گره، آسیب شناسی و بررسی مشکلات و چالش های پیش روی هنر فرش دستباف ایران، جمع آوری اطلاعات تخصصی فرش دستباف و ارائه راهکارهای عملیاتی و اثربخش و در نهایت ایجاد حلقه واسط بین متقاضیان، ذینفعان و علاقمندان فرش دستباف است. به منظور حفظ هویت و تایید اصالت فرش دستباف ایران و اعتماد سازی میان مصرف کنندگان و حفظ جایگاه فرش دستباف ایرانی، ایران گره اولین درگاه صدور شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی را با حمایت مرکز ملی فرش ایران راه اندازی کرده است. شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایران گره با تایید کارشناسان و متخصصین معتبر در این حوزه، از اعتبار خاصی برخوردار بوده و در دو نوع شناسنامه جامع و شناسنامه تک برگی و مجهز به فناوری RFID و با قابلیت استعلام و پیگیری و ذخیره سازی و پشتیبان گیری داده ها، هم اکنون برای تمامی تولیدکنندگان، صادرکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان نهایی قابل ارائه است.

شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف

2021/04/24 | 1400/02/04

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرآیند صدور شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی ویدیو مورد نظر را تماشا فرمایید.

صدور شناسنامه توسط شرکت ایران گره

2020/03/02

شرکت گره طلایی گیتی گستر پارس با نام تجاری «ایران گره» ، بعد از 5 سال تحقیق و پژوهش، فعالیت خود را به عنوان اولین مرجع جامع اطلاعاتی فرش دستباف ایران به طور رسمی از بهار 1398 آغاز کرده است. ایران گره به منظور ایجاد مرکزی برای هم افزایی فعالیت های هنری، فرهنگی، علمی و کاربردی در حوزه فرش دستباف و در جهت پیشرفت و توسعه هنر فرش دستباف ایران گام برداشته است که سرچشمه آن تفکر خلاقانه گروهی پیشرو و نوآور است. مهم ترین اهداف ایران گره، آسیب شناسی و بررسی مشکلات و چالش های پیش روی هنر فرش دستباف ایران، جمع آوری اطلاعات تخصصی فرش دستباف و ارائه راهکارهای عملیاتی و اثربخش و در نهایت ایجاد حلقه واسط بین متقاضیان، ذینفعان و علاقمندان فرش دستباف است. به منظور حفظ هویت و تایید اصالت فرش دستباف ایران و اعتماد سازی میان مصرف کنندگان و حفظ جایگاه فرش دستباف ایرانی، ایران گره اولین درگاه صدور شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی را با حمایت مرکز ملی فرش ایران راه اندازی کرده است. شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایران گره با تایید کارشناسان و متخصصین معتبر در این حوزه، از اعتبار خاصی برخوردار بوده و در دو نوع شناسنامه جامع و شناسنامه تک برگی و مجهز به فناوری RFID و با قابلیت استعلام و پیگیری و ذخیره سازی و پشتیبان گیری داده ها، هم اکنون برای تمامی تولیدکنندگان، صادرکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان نهایی قابل ارائه است.

شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف

2020/03/02

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرآیند صدور شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی ویدیو مورد نظر را تماشا فرمایید.