گالری:   فرش سهیل بیگدلی
تولید کننده:    تولیدی فرش سهیل بیگدلی
کد فرش:    Q1-01004-53-00036
سال تولید:   1398/05/09
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    تولیدی فرش سهیل بیگدلی - سایر طراحان قم
بافنده:    تولیدی فرش سهیل بیگدلی - کریم قربانی
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    پشم و ابریشم
جنس گره:    پشم و ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    زیر ابریشم و رو پنبه
نوع طرح:    لچک ترنج
نام نقشه:    گلفرنگ
رنگ متن:    سرمه ای
رنگ حاشیه:    سرمه ای
تعداد رنگ:    22
قواره:    قالی 3 * 2
عرض:    199 سانتی متر - ft
طول:    300 سانتی متر - ft
مساحت:    5.97 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    6,303,600
مدت زمان تولید:     توسط 4 بافنده
وزن:    12.500 کیلوگرم
شرح:  

 پشم استفاده شده در این قالی، پشم مرینوس می باشد.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.