گالری:   فرش سهیل بیگدلی
تولید کننده:    تولیدی فرش سهیل بیگدلی
کد فرش:    Q1-01004-62-00474
کد فرش(سریال تولیدی):    474
سال تولید:    1397/11/07
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    تولیدی فرش سهیل بیگدلی - سایر طراحان قم
بافنده:    تولیدی فرش سهیل بیگدلی - قامت عباسی
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو پنبه
نوع طرح:    لچک ترنج
نام نقشه:    ورساچه مدرن
رنگ متن:    بنفش بادمجونی
رنگ حاشیه:    بنفش بادمجونی
تعداد رنگ:    23
قواره:    قالی مربع
عرض:    500 سانتی متر - ft
طول:    500 سانتی متر - ft
مساحت:    25.00 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    25,502,500
مدت زمان تولید:     توسط 5 بافنده
وزن:    52.500 کیلوگرم
شرح:  

 

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.