گالری:   گالری فرش صدیقیان
تولید کننده:    فرش صدیقیان
کد فرش:    Q1-01006-61-89007
کد فرش(سریال تولیدی):    98007
سال تولید:    1398/05/30
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش صدیقیان - محمدرضا صدیقیان نوین
بافنده:    فرش صدیقیان - خانم شیری
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    تمام ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو پنبه
نوع طرح:    لچک ترنج
نام نقشه:    گلدان و ترنج
رنگ متن:    آبی فیروزه ای
رنگ حاشیه:    قهوه ای
تعداد رنگ:    23
قواره:    ذرع و نیم
عرض:    105 سانتی متر - ft
طول:    156 سانتی متر - ft
مساحت:    1.64 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    7
رج شمار:        رج ( گره در هر 7 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    1,859,200
مدت زمان تولید:     توسط 1 بافنده
وزن:    3.500 کیلوگرم
شرح:  

 

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.