گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده
کد فرش:   QM1-1001-42-89237
سال تولید:   1349/02/01
قواره:   پرده ای
اصالت:   قم / قم
طراح:   فرش رشتی زاده - علی تاجررشتی - رشتی زاده
بافنده:   فرش رشتی زاده - کارگاه رشتی زاده
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع نقشه:   واگیره
نام نقشه:   سروی
رنگ متن:   قرمز لاکی
رنگ حاشیه:   قرمز لاکی
تعداد رنگ:   12
عرض:   170 سانتی متر - ft
طول:   253 سانتی متر - ft
مساحت:   4.30 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   3,300,000
مدت زمان طراحی:   3  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 2 بافنده
وزن:   7.500 کیلوگرم
شرح:  

در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش نقوشی از درختان سروی شکل در قاب های لوزی تکرار شده است. این طرح به منطقه هریس تبریز تعلق دارد.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید