گالری:   گالری رشتی زاده
تولید کننده:    فرش رشتی زاده
کد فرش:    Q1-01001-62-89237
سال تولید:    1350/02/01
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رشتی زاده - علی تاجررشتی - رشتی زاده
بافنده:    فرش رشتی زاده - کارگاه رشتی زاده
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    نامتقارن (فارسی)
جنس:    تمام ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع طرح:    واگیره
نام نقشه:    سروی هریس
رنگ متن:    قرمز روناسی
رنگ حاشیه:    قرمز روناسی
تعداد رنگ:    12
قواره:    پرده ای
عرض:    164 سانتی متر - ft
طول:    252 سانتی متر - ft
مساحت:    4.13 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    3,300,000
مدت زمان تولید:     توسط 2 بافنده
وزن:    7.500 کیلوگرم
شرح:  

 در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش نقوشی از درختان سروی شکل در قاب های لوزی تکرار شده است. درخت سرو از جمله عناصر نمادین است که ریشه در فرهنگ ایرانی داشته و و نماد جاودانگی، عظمت و آزادی است. این طرح برگرفته از منطقه هریس تبریز می باشد.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.