گالری:   گالری رشتی زاده
تولید کننده:    فرش رشتی زاده
کد فرش:    Q1-01001-65-89659
سال تولید:    1396/06/14
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رشتی زاده - محمدرضا تاجررشتی
بافنده:    فرش رشتی زاده - علی عمرانی نیا
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    تمام ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع طرح:    مدرن
نام نقشه:    لاله آتشین زرتشت
رنگ متن:    الوان
رنگ حاشیه:    الوان
تعداد رنگ:    12
قواره:    قالی 5 * 4
عرض:    398 سانتی متر - ft
طول:    517 سانتی متر - ft
مساحت:    20.58 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    8,927,437
مدت زمان تولید:     توسط 3 بافنده
وزن:    87 کیلوگرم
شرح:  

 نگاره اصلی به کار رفته در این قالی خورشید است که در سراسر متن قالی به صورت شراره های آتشین نشان داده میشود. خورشید در دین زرتشت به معنی محافظ آسمان و جدا کننده آسمان از زمین و نماد پاک‌کنندگی، روشنایی و از بین بردن پلیدی و تاریکی است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.