گالری:   گالری رشتی زاده
تولید کننده:    فرش رشتی زاده
کد فرش:    Q1-01001-62-89324
کد فرش(سریال تولیدی):    89324
سال تولید:    1356/01/01
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رشتی زاده - علی تاجررشتی - رشتی زاده
بافنده:    فرش رشتی زاده - سایر بافندگان قم
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    نامتقارن (فارسی)
جنس:    تمام ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو ابریشم
نوع طرح:    لچک ترنج کف ساده
نام نقشه:    حاج جلیلی
رنگ متن:    قرمز روناسی
رنگ حاشیه:    قرمز روناسی
تعداد رنگ:    9
قواره:    قالیچه
عرض:    123 سانتی متر - ft
طول:    176 سانتی متر - ft
مساحت:    2.16 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    1,846,800
مدت زمان تولید:     توسط 1 بافنده
وزن:    2.600 کیلوگرم
شرح:  

 لچک ترنج از قدیمیترین طرح های قالی ایرانی است که روی دو محور تقارن طراحی شده و شامل یک ترنج مدور در مرکز قالی و چهار لچک در گوشه های قالی است. منشا این طرح به گلستانها و باغهای ایرانی برمیگردد و نمادی از باغ و بهشت است. قدمت نقشه لچک ترنج حاج جلیلی به سال 1900 میلادی میرسد. با اینکه حدود 120 سال از تاریخ این نقشه میگذرد، همچنان در بازارهای جهانی زبانزد خاص و عام است. حاج جلیلی یکی از استادان به نام شهر تبریز بوده که به طراح طرح های درباری مشهور بوده است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.