گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده
کد فرش:   QM1-1001-43-89658
سال تولید:   1396/06/14
قواره:   قالی 2/5*3/5
اصالت:   قم / قم
طراح:   فرش رشتی زاده - محمد رضا تاجررشتی - رشتی زاده
بافنده:   فرش رشتی زاده - حسن دادور
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع نقشه:   لچک ترنج کف ساده
نام نقشه:   سنه
رنگ متن:   سرمه ای
رنگ حاشیه:   سرمه ای
تعداد رنگ:   12
عرض:   241 سانتی متر - ft
طول:   312 سانتی متر - ft
مساحت:   7.52 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   2,864,211
مدت زمان طراحی:   4  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 2 بافنده
وزن:   19.80 کیلوگرم
شرح:  

لچک ترنج از قدیمیترین طرح های فرش ایرانی است که روی دو محور تقارن طراحی شده و شامل یک ترنج مدور در مرکز فرش و چهار لچک در گوشه های فرش است. منشا این طرح به گلستانها و باغهای ایرانی برمیگردد. لچک ترنج کف ساده نیز طرحی است که زمینه آن ساده باشد. این طرح برگرفته از فرش های منطقه سنندج است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید