گالری:   تیمچه
تولید کننده:    فرش جواد الیاسی
کد فرش:    Q1-01009-61-02239
سال تولید:   1398/08/01
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش جواد الیاسی - علی فرد
بافنده:    فرش جواد الیاسی - الهام بیگدلی
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    زیر کتان و رو کتان
نوع طرح:    جنگلی
نام نقشه:    هستی
رنگ متن:    نقره ای
رنگ حاشیه:    خاکی
تعداد رنگ:    44
قواره:    ذرع و چارک
عرض:    74 سانتی متر - ft
طول:    105 سانتی متر - ft
مساحت:    0.78 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    912,600
مدت زمان تولید:     توسط 1 بافنده
وزن:    1.740 کیلوگرم
شرح:  

 تعداد رنگ های اصلی این قالی 44 رنگ بوده و تعداد رنگهای بافته شده در آن 118 رنگ می باشد. رجشمار طولی این قالی 73 رج در 6.5 سانتی متر است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.