گالری:   گالری فرش ارمی
تولید کننده:    فرش ارمی
کد فرش:    Q1-01002-63-10152
سال تولید:    1397/01/04
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش ارمی - کارگاه فرش ارمی
بافنده:    فرش ارمی - کارگاه فرش ارمی
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    تمام ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو ابریشم
نوع طرح:    لچک ترنج
نام نقشه:    آوا
رنگ متن:    آبی
رنگ حاشیه:    آبی
تعداد رنگ:    9
قواره:    قالی 3 * 2
عرض:    194 سانتی متر - ft
طول:    305 سانتی متر - ft
مساحت:    5.92 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    6,762,400
مدت زمان تولید:     توسط 3 بافنده
وزن:    12 کیلوگرم
شرح:  

 

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.