گالری:  گالری فرش ارمی
تولید کننده:   فرش ارمی.
کد فرش:   QM1-ERM1-00-00924
سال تولید:   1396/03/21
قواره:   قالی 3 * 2
اصالت:   قم / قم
طراح:   فرش ارمی. -
بافنده:   فرش ارمی. -
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود زیر ابریشم و پود رو ابریشم
نوع نقشه:   سایر
نام نقشه:   ستاره
رنگ متن:   خاکی
رنگ حاشیه:   خاکی
تعداد رنگ:   19
عرض:   198 سانتی متر - ft
طول:   294 سانتی متر - ft
مساحت:   5.82 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   6,869,400
مدت زمان تولید:   توسط 3 بافنده
وزن:   11.6 کیلوگرم
شرح:  

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید