گالری:   گالری فرش ارمی
تولید کننده:    فرش ارمی
کد فرش:    Q1-01002-64-10239
سال تولید:    1397/01/12
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش ارمی - کارگاه فرش ارمی
بافنده:    فرش ارمی - کارگاه فرش ارمی
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    تمام ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو ابریشم
نوع طرح:    لچک ترنج
نام نقشه:    نگار
رنگ متن:    مشکی
رنگ حاشیه:    مشکی
تعداد رنگ:    18
قواره:    قالی 4 * 3
عرض:    295 سانتی متر - ft
طول:    405 سانتی متر - ft
مساحت:    11.95 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    13,104,000
مدت زمان تولید:     توسط 4 بافنده
وزن:    25.2 کیلوگرم
شرح:  

 

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.