گالری:  گالری فرش ارمی
تولید کننده:   فرش ارمی.
کد فرش:   QM1-ERM1-00-10206
سال تولید:   1396/01/08
قواره:   قالی مربع
اصالت:   قم / قم
طراح:   فرش ارمی. -
بافنده:   فرش ارمی. -
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود زیر ابریشم و پود رو ابریشم
نوع نقشه:   سایر
نام نقشه:   باغ نارنج
رنگ متن:   آبی
رنگ حاشیه:   آبی
تعداد رنگ:   26
عرض:   197 سانتی متر - ft
طول:   200 سانتی متر - ft
مساحت:   3.94 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   4,202,500
مدت زمان تولید:   توسط 2 بافنده
وزن:   8.1 کیلوگرم
شرح:  

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید