بخش اول نشست

در ابتدا آقای محمدرضا رشتی زاده، رییس انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم، در خصوص غرفه مشترک و درج لوگو انجمن در غرفه های تابع سخن گفت.

سهیل بیگدلی، خزانه دار انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم، معرفی انجمن به افراد دیگر و عضو گیری را مهم دانست.

علی اشعری فرد، رئیس هیئت مدیره شرکت سامان میهن توان آریا و فعال در حوزه صادرات، موافقت خود را با نظر آقای سهیل بیگدلی اعلام کرد و پیشنهاد داد بهتر است خدمات متمایزی نیز در نظر گرفته شود تا افراد تمایل به عضو شدن داشته باشند.

آقای محمدرضا صدیقیان، نائب رئیس اول انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم پیشنهاد غرفه بزرگ همراه با نمایش فرش را داد و عنوان کرد قیمت تمامی فرش ها در غرفه انجمن شفاف باشد.

محمد نوری، تولیدکننده و فعال در حوزه فرش دستباف چنین افزود که نگاه بصری مراجعه کننده در غرفه بسیار شاخص می باشد. بنابراین بهتر است انجمن، غرفه ای شکیل همراه با افرادی که زبان گویا و مشتری پسند دارند، داشته باشد.  

Date : 2023/11/05 | 1402/08/14 Hour : 11:00 - 11:45 Creator : Qom Rug Employers Association Gallery
2023/11/05 | 1402/08/14
Hour : 11:00 - 11:45
Creator : Qom Rug Employers Association Gallery

بخش دوم نشست

جواد الیاسی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم پیشنهاد فاش شدن قیمت برای اعضای انجمن و غرفه های تابع را داد و افزود قیمت شفاف برای مصرف کنندگان، با 10درصد تخفیف برای واسطه، 30 درصد تخفیف برای برای فروشندگان و گالریست ها و 40 درصد تخفیف برای تاجران در نظر گرفته شود.

هادی پورجهان، مدرس و تولیدکننده فرش دستباف موافقت خود را با نظرات جمع اعلام کرد و پیشنهاد داد که در کنار آثار هر شخص، استندی گذاشته شود تا تولیدکننده ی آثار و برند آن معرفی شود.

خانم مهدیه ملاحسینی، نائب رئیس دوم انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم پیشنهاد کرد فروش فرش دستباف با قیمت های شفاف به صورت صرفا مجازی انجام گیرد.

مجید سلیمی، عنوان کرد کارکرد انجمن و حضور آن در نمایشگاه، جذب اعضا و هم اندیشی و جلسات می باشد. همچنین انجمن به عنوان بازوی اتحادیه و رهبر صنف می تواند پاسخگو افراد و مسئولین باشد.

Date : 2023/11/05 | 1402/08/14 Hour : 11:45 - 12:30 Creator : Qom Rug Employers Association Gallery
2023/11/05 | 1402/08/14
Hour : 11:45 - 12:30
Creator : Qom Rug Employers Association Gallery

Date : 2023/11/05 | 1402/08/14 Hour : 12:30 - 01:00 Creator : Qom Rug Employers Association Gallery
2023/11/05 | 1402/08/14
Hour : 12:30 - 01:00
Creator : Qom Rug Employers Association Gallery