آب جاری

آب جاری

آبی که در رودخانه ها یا قنوات یا لوله ها جریان دارد.بدین جهت درشستن فرش یا مواد اولیه آن مانند پشم، پنبه و ابریشم تاکید بر استفاده از آب جاری شده که این آب دارای املاح لازم می باشد و بر اثر تصرفات انسان چیزی را از دست نداده است.