بازنشانی

2036 لغت یافت شد

ابریشم خام

ابریشم خام

ابریشم خام

ابریشمی است که مستقیما از پیله گرفته می شود و وسیله دست یا ماشین تبدیل به نخ می گردد.به عبارت دیگر ابریشم خام الیاف ابریشمی است که صمغ کشی یا قلیاب کشی نشده باشد.رنگ این ابریشم زرد یا کرم است و پس از ...

ابریشم رنگرزی

ابریشم رنگرزی

ابریشم رنگرزی

رنگرزی الیاف ابریشم و نخ آن امروزه بیشتر وسیله"رنگهای شیمیایی" انجام می شود. اینگونه رنگها اگر از نوع مرغوب آن در جهت ثبات رنگ انتخاب گردد دارای مزایایی از جمله سادگی رنگرزی و ارزانی قیمت و صرفه جویی ...

ابریشم سفید گری

ابریشم سفید گری

ابریشم سفید گری

سفید کردن ابریشم،که پس از صمغ گیری انجام می شود. معمولا ابریشم را با"آب اکسیژنه"سفید گری می نمایند.

ابریشم شناسایی

ابریشم شناسایی

ابریشم شناسایی

تهیه مواد اولیه خوب و بدور از ناخالصی و تقلبات معموله یکی از مهمترین مواردی است که در فراهم سازی محصولات مختلف و مرغوبیت آنها نقش اساسی دارد.ابریشم یکی از مواد اولیه برای بافت فرش است و می بایست نوع ط...

ابریشم شیروان

ابریشم شیروان

ابریشم شیروان

اصطلاحی است که برای ابریشم خام ایران به کار می رود و در اروپا بنام"آرداسس" معروف است.

ابریشم صمغ گیری

ابریشم صمغ گیری

ابریشم صمغ گیری

یا"صمغ گیری الیاف ابریشم"

ابریشم طبیعی پرورشی

ابریشم طبیعی پرورشی

ابریشم طبیعی پرورشی

ابریشم طبیعی که کرم آن بوسیله انسان تکثیر و پرورش یافته باشد.

ابریشم طبیعی غیر پرورشی (وحشی)

ابریشم طبیعی غیر پرورشی (وحشی)

ابریشم طبیعی غیر پرورشی (وحشی)

انواع ابریشمی که از کرم ابریشم پرورش نیافته و وحشی بدست آید. این نوع ابریشم در مقایسه با ابریشمی که از کرم پرورش یافته گرفته می شود یک نواختی کمتری دارد و خشن و زبر است.

ابریشم گل

ابریشم گل

ابریشم گل

یا "نخ ابریشم پرز" نخ ابریشمی است که برای پرز قالی به کار میرود.این نخ از ابریشم یکدست و مرغوب تهیه می شود تا هم مقاوم و با دوام باشد و هم رنگ را یک نواخت بپذیرد.صفحه 6 از 227 صفحه