بازنشانی

2036 لغت یافت شد

آنیلین

آنیلین

آنیلین

یا "روغن آنیلین" ماده ای است روغنی و تازه تقطیر شده آن آبی رنگ می باشد که در اثر هوا و نور تیره می شود، سمی و قابل احتراق است، بوی مشخص و مزه سوزنده دارد.این ماده در ساخت مواد رنگزا، مواد دارویی، رزین...

آهارگیری

آهارگیری

آهارگیری

زدودن صمغ و مواد خارجی و آهاری که احیانا به الیاف و نخ ها داده اند.این عمل مقدمه ای بر کار رنگرزی یا سفیدگری نخ می باشد.آهار ممکن است به صورت طبیعی بر روی الیاف از جمله ابریشم وجود داشته باشد یا آنکه ...

آهن

آهن

آهن

فلز است خاکستری رنگ سنگین و چکش خور و قابل لوله شدن از ذوب سنگ های معدنی به دست می آید.در 1530 درجه حرارت گداخته می گردد و در 800 درجه سانتیگراد حرارت نرم و سرخ می شود، هادی خوبی برای جریان الکتریسیته...

آهنچه

آهنچه

آهنچه

یا " شانه گلیم بافی" که از شانه فرشبافی ساده تر و دارای دندانه های بافاصله بیشتر از یکدیگر و بلندتر است.

ابرش

ابرش

ابرش

آنکه رنگ سرخ و سفید درهم آمیخته دارد، جایی که گیاهان رنگارنگ و بسیار دارد.اسب که خالهای مخالف رنگ خود داشته باشد.(فع).در فرش رگه های یک رنگ مشخص که در روی الیاف می افتد را گویندوبه عبارت دیگر چنانچه ب...

ابریشم

ابریشم

ابریشم

ابرش آنکه رنگ سرخ و سفید درهم آمیخته دارد، جایی که گیاهان رنگارنگ و بسیار دارد.اسب که خالهای مخالف رنگ خود داشته باشد.(فع).در فرش رگه های یک رنگ مشخص که در روی الیاف می افتد را گویندوبه عبارت دیگر چن...

ابریشم

ابریشم

ابریشم

از الیاف طبیعی و حیوانی و پروتئینی است که نرم و شفاف و ظریف و محکم می باشد و بکار بافتن انواع منسوجات و فرش های مرغوب می رسد. ابریشم از مهم ترین الیاف در صنایع نساجی است.این ماده مهم به صورت نخ بسیار ...

ابریشم پخته

ابریشم پخته

ابریشم پخته

ابریشمی است که صمغ یا ناخالصی آن بنام "سرازین" گرفته شده باشد و در این صورت رنگی سفید دارد.عمل پختن ابریشم و صمغ گیری آن را اصطلاحا"قلیاب کشی"گویند.

ابریشم تاب

ابریشم تاب

ابریشم تاب

کسی است که پیله را برای بهره برداری آماده می سازد و بعد از آنکه پیله پخته شد نخ ابریشم را از آن باز می کند.صفحه 5 از 227 صفحه