Reset

2036 Word Found

مایع است بی رنگ و بی بو و اندکی قابل تراکم مرکب از اکسیژن و هیدروژن که درطبیعت به وفور موجود است.مواد داخل در آب را بر دو گونه اصلی زیر میتوان تقسیم نمود:الف: سختی ها که بوسیله تصفیه فیزیکی از آن جدا ...

از حل کردن آهک در اب و صاف نمودن آن حاصل میشود.محلولی است قلیایی از ((هیدروکسید کلسیم)) که به عنوان ضد اسید بکار میرود.به عبارت دیگر: آب طبیعی است که حاوی ((کربنات کلسیم)) یا ((سولفات کلسیم)) به صورت ...

آب اکسیژن دار.مایعی است بی رنگ یا کمی آبی نسبتا ناپایدار و تلخ مزه که پوست را می سوزاند.این مایع به صورت محلول آن در آب با غلظتهای (3 الی 90) درصد یافت میشود.این محلول ها که به تدریج خراب می شود معمول...

آبی که در رودخانه ها یا قنوات یا لوله ها جریان دارد.بدین جهت درشستن فرش یا مواد اولیه آن مانند پشم، پنبه و ابریشم تاکید بر استفاده از آب جاری شده که این آب دارای املاح لازم می باشد و بر اثر تصرفات ان...

آبی است که املاح مختلف آن از جمله کلسیم و منیزیم از حد معمول بیشتر باشد.آب هر اندازه از این املاح بیشتر داشته باشد سخت تر است.آب نقاطی که زمین آن آهکی است سختی زیاد تری دارد زیرا نمک های کلسیم زیاد تر...Page 1 From 227 Page