گالری فرش ارمی

Q1-01002-62-10184

قالی قم

ابریشم

لچک ترنج کف ساده زرین

246 * 250  سانتی‌متر

وضعیت : موجود
MarkazMelliFarshNeshan.png دارای شناسنامه و گواهی مالکیت

پدیدآورنده

پدیدآورنده: 

فرش ارمی

کد فرش (سریال تولیدی): 

10184

محل ایجاد | بافت: 

قم

سال ایجاد: 

‎2017 میلادی

مدت زمان ایجاد: 

36 ماه

نقشه

طراح: 

فرش ارمی - کارگاه فرش ارمی

نوع طرح: 

لچک ترنج کف ساده

نام نقشه: 

زرین

رنگ متن: 

مشکی

رنگ حاشیه: 

مشکی

تعداد رنگ: 

4


بافت

بافنده: 

فرش ارمی - کارگاه فرش ارمی

شیوه بافت: 

لول

نوع گره: 

متقارن

تراکم (رج): 

  رج ( گره در هر 6.5 سانتی‌متر)

تراکم در دسی متر مربع: 

 

تعداد گره در عرض %5±: 

 

تعداد گره در طول %5±: 

 

تعداد کل گره: 

6,760,000

مدت زمان تولید- ماه: 

توسط 2 بافنده

جنس

جنس: 

ابریشم

جنس پرز | گره: 

ابریشم

جنس تار: 

ابریشم

جنس پود: 

زیر ابریشم و رو کتان


اندازه

قواره: 

مربع

عرض: 

250 سانتی‌متر - ft

طول: 

246 سانتی‌متر - ft

مساحت مترمربع: 

6.15 متر مربع - Sq ft

وزن کل به کیلوگرم: 

14.5 کیلوگرم


قیمت

ارز: 

قیمت: 

مشخصات فرش

گالری فرش ارمی

 - 

Q1-01002-62-10184

قالی قم

زرین

 - 
246 * 250  سانتی‌متر
وضعیت : موجود

MarkazMelliFarshNeshan.png دارای شناسنامه و گواهی مالکیت
زرین
زرین
زرین
زرین
پدیدآورنده

پدیدآورنده: 

فرش ارمی

کد فرش (سریال تولیدی): 

10184

محل ایجاد | بافت: 

قم

سال ایجاد: 

‎2017 میلادی

مدت زمان ایجاد: 

36 ماه


نقشه

طراح: 

فرش ارمی - کارگاه فرش ارمی

نوع طرح: 

لچک ترنج کف ساده

نام نقشه: 

زرین

رنگ متن: 

مشکی

رنگ حاشیه: 

مشکی

تعداد رنگ: 

4بافت

بافنده: 

فرش ارمی - کارگاه فرش ارمی

شیوه بافت: 

لول

نوع گره: 

متقارن

تراکم (رج): 

  رج ( گره در هر 6.5 سانتی‌متر)

تراکم در دسی متر مربع: 

 

تعداد گره در عرض %5±: 

 

تعداد گره در طول %5±: 

 

تعداد کل گره: 

6,760,000

مدت زمان تولید- ماه: 

توسط 2 بافنده


جنس

جنس: 

ابریشم

جنس پرز | گره: 

ابریشم

جنس تار: 

ابریشم

جنس پود: 

زیر ابریشم و رو کتاناندازه

قواره: 

مربع

عرض: 

250 سانتی‌متر - ft

طول: 

246 سانتی‌متر - ft

مساحت مترمربع: 

6.15 متر مربع - Sq ft

وزن کل به کیلوگرم: 

14.5 کیلوگرمقیمت

ارز: 

قیمت: