گلیم

گلیم دست بافته ای ساده است از تار( پنبه یا پشم) و پود (پشم) که معمولاً از پشم حیوانات اهلی بر دار افراشته بافته شده که هر منطقه طرح مختص به خود را داراست و عموماً به عنوان فرش کاربرد داشته‌است. ممکن است بافت گلیم با تغییراتی کاربردهای دیگری غیر از فرش در بین عشایر داشته باشد: از جمله نمک دان، جل اسب، نوار چادر. گلیم در مناطق مختلفی از ایران توسط مردم عشایری و روستایی بافته میشود. از معروفترین گلیم ها میتوان به گلیم شاهسون، گلیم لری، گلیم کردی، گلیم هرسین، گلیم بلوچ، گلیم خمسه، گلیم افشار، گلیم ترکمن اشاره نمود. در این بخش مجموعه ای از گلیم های زیبا و منحصر به فرد به نمایش گذاشته شده است.