رویداد مجموعه هفتا

شماره رویداد: 22

تاریخ ثبت: 2020/09/21

کاربر
rashtizadeh
نام و نام خانوادگی

تاریخ شروع

14/ 09/ 2020
14/ 09/ 2020

تاریخ پایان

05/ 12/ 2641
05/ 12/ 2641
رویداد مجموعه هفتا

رویداد مجموعه هفتا

2020/09/14

نوع رویداد نمایشگاه
عنوان رویداد: رویداد مجموعه هفتا
هفتا روایتی از میراث ایرانیان است که تلاش می کند تجربه دیدن، آشنایی، خرید و بهره گیری از آثار و نمادهای هنر، فرهنگ و الگوی زندگی اقوام ایران را در یک مجموعه بصورت متمرکز و با رعایت استانداردهای بین المللی فراهم آورد.
برای رفتن به لینک این قسمت، اینجا را کلیک نمایید

رویداد مجموعه فرش رشتی زاده در موزه گالری برج میلاد در تاریخ 14/ 09/ 2020 (14/ 09/ 2020)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.

درمیان دستبافته های ایرانی، فرش دستباف ابریشم قم از جایگاه ویژه ای در طرح و نقش، رنگبندی و کیفیت برخوردار است و در این بین فرش رشتی‌زاده از پیشگامان و طلایه دار این هنر فاخر می باشد. فرش رشتی زاده از سال۱۳۱۸ توسط استاد علی تاجر رشتی (رشتی زاده) بنیانگذاری شد و پس از درگذشت ایشان، تنها پسرش ، محمدرضا، از یک سو تلاش مستمر در حفظ میراث گرانبهای پدر داشت و از سوی دیگر با خلق فرشهای مدرن، دریچه ای نو از هنر فرش دستباف ایران را برای جهانیان گشود. اولین مجموعه هفتا در فضایی بالغ بر 3000 متر مربع اواخر مهرماه سال جاری با مشارکت برندهای معتبر فرش دستباف و صنایع دستی و حضور هنرمندان برجسته کشور در برج میلاد تهران افتتاح می گردد و فرش رشتی زاده نیز در این رویداد حضور ویژه خواهد داشت.


رویداد قالی محرمات بته ای در تاریخ 14/ 09/ 2020 (14/ 09/ 2020)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.
https://guereh.com/Rugs/Rug?rugCode=1227

برای رفتن به لینک این قسمت، اینجا را کلیک نمایید
برای رفتن به لینک این قسمت، اینجا را کلیک نمایید

قالی محرمات بته ای به عنوان قالی موزه ای مجموعه فرش رشتی زاده در بخش موزه برج میلاد در حال نمایش است.


رویداد قالی درب بهشت در تاریخ 14/ 09/ 2020 (14/ 09/ 2020)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.
https://guereh.com/Rugs/Rug?rugCode=30

برای رفتن به لینک این قسمت، اینجا را کلیک نمایید
برای رفتن به لینک این قسمت، اینجا را کلیک نمایید

قالی درب بهشت به عنوان قالی سبک مدرن مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.


رویداد قالی کومه اسماعیل خان در تاریخ 14/ 09/ 2020 (14/ 09/ 2020)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.
https://guereh.com/Rugs/Rug?rugCode=48

برای رفتن به لینک این قسمت، اینجا را کلیک نمایید
برای رفتن به لینک این قسمت، اینجا را کلیک نمایید

قالی کومه اسماعیل خان به عنوان قالی سبک کلاسیک مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.


رویداد قالی شاخ گوزنی (تودشک) در تاریخ 14/ 09/ 2020 (14/ 09/ 2020)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.
https://guereh.com/Rugs/Rug?rugCode=1055

برای رفتن به لینک این قسمت، اینجا را کلیک نمایید
برای رفتن به لینک این قسمت، اینجا را کلیک نمایید

قالی شاخ گوزنی (تودشک) به عنوان قالی سبک کلاسیک مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.


رویداد قالی ستاره هشت پر در تاریخ 14/ 09/ 2020 (14/ 09/ 2020)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.
https://guereh.com/Rugs/Rug?rugCode=6481

برای رفتن به لینک این قسمت، اینجا را کلیک نمایید
برای رفتن به لینک این قسمت، اینجا را کلیک نمایید

قالی ستاره هشت پر به عنوان قالی سبک کلاسیک مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.


رویداد قالی گذرگاه در تاریخ 14/ 09/ 2020 (14/ 09/ 2020)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.
https://guereh.com/Rugs/Rug?rugCode=1419

برای رفتن به لینک این قسمت، اینجا را کلیک نمایید
برای رفتن به لینک این قسمت، اینجا را کلیک نمایید

قالی گذرگاه به عنوان قالی سبک مدرن مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.


رویداد قالی آفتاب گردان در تاریخ 14/ 09/ 2020 (14/ 09/ 2020)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.
https://guereh.com/Rugs/Rug?rugCode=1351

برای رفتن به لینک این قسمت، اینجا را کلیک نمایید
برای رفتن به لینک این قسمت، اینجا را کلیک نمایید

قالی آفتاب گردان به عنوان قالی سبک کلاسیک مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.


رویداد قالی لچک ترنج کف ساده هریس در تاریخ 05/ 12/ 2641 (05/ 12/ 2641)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.
https://guereh.com/fa-IR/Rugs/Rug?rugCode=1399

برای رفتن به لینک این قسمت، اینجا را کلیک نمایید
برای رفتن به لینک این قسمت، اینجا را کلیک نمایید

قالی هریس به عنوان قالی سبک کلاسیک مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.