گالری فرش رشتی زاده

Q1-01001-23-89121

قالی قم

پشم

واگیره بته کرمان

330 * 230  سانتی‌متر

وضعیت : موجود

پدیدآورنده

پدیدآورنده: 

فرش رشتی زاده

کد فرش (سریال تولیدی): 

89121

محل ایجاد | بافت: 

قم

سال ایجاد: 

‎1978 میلادی

مدت زمان ایجاد: 

15 ماه

نقشه

طراح: 

فرش رشتی زاده - علی تاجررشتی (رشتی زاده)

نوع طرح: 

واگیره

نام نقشه: 

بته کرمان

رنگ متن: 

کرم

رنگ حاشیه: 

آبی

تعداد رنگ: 

10


بافت

بافنده: 

فرش رشتی زاده - کارگاه فرش رشتی زاده

شیوه بافت: 

لول

نوع گره: 

نامتقارن

تراکم (رج): 

  رج ( گره در هر 6.5 سانتی‌متر)

تراکم در دسی متر مربع: 

 

تعداد گره در عرض %5±: 

 

تعداد گره در طول %5±: 

 

تعداد کل گره: 

2,882,600

مدت زمان تولید- ماه: 

توسط 2 بافنده

جنس

جنس: 

پشم

جنس پرز | گره: 

پشم

جنس تار: 

پنبه

جنس پود: 

زیر پنبه و رو پنبه


اندازه

قواره: 

3.5 * 2.5

عرض: 

230 سانتی‌متر - ft

طول: 

330 سانتی‌متر - ft

مساحت مترمربع: 

7.59 متر مربع - Sq ft

وزن کل به کیلوگرم: 

22 کیلوگرم


قیمت

قیمت: 

برای دیدن قیمت فرش لطفا  وارد سایت شوید

مشخصات فرش

گالری فرش رشتی زاده

 - 

Q1-01001-23-89121

قالی قم

بته کرمان

 - 
330 * 230  سانتی‌متر
وضعیت : موجود

بته کرمان
بته کرمان
پدیدآورنده

پدیدآورنده: 

فرش رشتی زاده

کد فرش (سریال تولیدی): 

89121

محل ایجاد | بافت: 

قم

سال ایجاد: 

‎1978 میلادی

مدت زمان ایجاد: 

15 ماه


نقشه

طراح: 

فرش رشتی زاده - علی تاجررشتی (رشتی زاده)

نوع طرح: 

واگیره

نام نقشه: 

بته کرمان

رنگ متن: 

کرم

رنگ حاشیه: 

آبی

تعداد رنگ: 

10بافت

بافنده: 

فرش رشتی زاده - کارگاه فرش رشتی زاده

شیوه بافت: 

لول

نوع گره: 

نامتقارن

تراکم (رج): 

  رج ( گره در هر 6.5 سانتی‌متر)

تراکم در دسی متر مربع: 

 

تعداد گره در عرض %5±: 

 

تعداد گره در طول %5±: 

 

تعداد کل گره: 

2,882,600

مدت زمان تولید- ماه: 

توسط 2 بافنده


جنس

جنس: 

پشم

جنس پرز | گره: 

پشم

جنس تار: 

پنبه

جنس پود: 

زیر پنبه و رو پنبهاندازه

قواره: 

3.5 * 2.5

عرض: 

230 سانتی‌متر - ft

طول: 

330 سانتی‌متر - ft

مساحت مترمربع: 

7.59 متر مربع - Sq ft

وزن کل به کیلوگرم: 

22 کیلوگرمقیمت

قیمت: 

برای دیدن قیمت فرش لطفا  وارد سایت شوید