مجموعه قالی مدرن

نوگرایی اندیشه‌ای است که بر قدرت انسان برای ایجاد، بهبود و تغییر شکل محیط اطرافش، با استفاده از علم، تکنولوژی و آزمایش‌های عملی، تأکید می‌کند. هنر نوگرا و یا به عبارتی دیگر هنر مدرن به دلیل زیبایی شناسی آوانگارد مشهور است و با هنرمندان آینده‌نگر خود شناخته می‌شود. طی 100 سال تکامل، هنر مدرن سبک‌های مختلفی را شامل می‌شود که برخی از آن‌‌ها امروزه بسیار شهرت دارند. این روزها با مدرنیته شدن فضاهای داخلی منازل، فرش های مدرن نیز خلق شده اند. فرش های سبک مدرن، معمولا دارای طرح‌های ساده، انتزاعی و کم نقش و نگار و رنگ های معدود هستند. فرش رشتی زاده مجموعه ای از فرش های نوگرا و مدرن را خلق نموده که هر کدام از آنها در نوع خود منحصر به فرد و ساخته ذهن خلاق طراح می باشند.

فرش‌ها