مجموعه درخت زندگی

درخت زندگی در علم، مذهب، فلسفه و اسطوره به عنوان درختی پرشاخه و نشان‌دهندهٔ اندیشه و یک مفهوم عرفانی ست که به ارتباط متقابل تمام اجزای حیات بر روی سیارهٔ ما اشاره دارد. درخت زندگي رمز محور جهان و درختي هميشه سبز بوده که ميوه هايش ابدي و نامیرا است و هستي همه درختان می باشد. یکی از اصیل ترین و کهن ترین نقشه های فرش دستباف طرح و نقش درخت زندگی است. با نگاهی به تاریخ متوجه می شویم که درخت زندگی به عنوان نماد کیهان، برکت و باروری و نماد دانش و حیات جاودانی شناخته شده و تداوم اين مفهوم نيز بر روي فرش ايراني همواره وجود دارد.
از گذشته تاکنون طرح و نقش های متفاوت و متنوعی از درخت زندگی در چارچوب تار و پود بافته و خلق شده است. استاد علی تاجررشتی خالق برند فرش رشتی زاده نمونه هایی بی نظیر از طرح و نقش درخت زندگی به یادگار گذاشته اند که در این مجموعه گوشه ای از آن هنر عظیم مانند تصويرگری های زیبایی از درخت زنبق، درخت کاج، درخت سرو، درخت بيد مجنون، درخت های متنوع گلدار که نمایانگر درخت زندگی در بهشت هستند، به نمایش گذاشته می شود.

فرش‌ها