مجموعه فرش های موزه ای

با توجه به اینکه قدمت فرش رشتی زاده به بیش از 80 سال میرسد، و استاد علی رشتی زاده خالق این برند، اولین فرش های نفیس ابریشمی را در استان قم خلق نموده اند، بسیاری از فرش های جا مانده از دهه های 30، 40 و 50 خورشیدی جز آثار موزه ای این برند به شمار میروند.
علت نفیس بودن این آثار موزه ای، علاوه بر قدمت زیاد این فرش ها که فاکتور اصلی است، کیفیت بالای بافت، استفاده از مصالح مرغوب و طبیعی، استفاده از رنگ های گیاهی و طیبعی و بهره گیری از طرح های منحصر به فرد و ویژه می‌باشد که دهه های پیش با هنرمندی استاد علی رشتی زاده خلق شده اند.

فرش‌ها