چهارمین مسابقه طراحی فرش دستباف گره طلایی
2019/08/24 | 1398/06/02

چهارمین دوره مسابقه طراحی فرش گره طلایی آذرماه امسال نیزهمزمان باششمین دوره جشنواره فرش رشتی زاده برگزار شد.

:اهداف،شرایط و زمان بندی مسابقه به شرح زیر می باشد

2019/12/07 | 1398/09/16

اهداف: ایجاد انگیزه برای دانشجویان و دانش آموختگان فرش دستباف در ادامه کار مفید و تشویق و ترغیب ایشان به خلاقیت و نو آوری سنجیده و ایجاد تنوع. استعدادیابی وایجاد فرصتهای شغلی برای دانشجویان ودانش آموختگان فرش. واجدین شرایط شرکت درمسابقه: کلیه دانشجویان و دانش آموختگان فارغ التحصیل از سال 1388 تا کنون در نظام آموزش عالی کشوردرمقاطع کاردانی، کارشناسی وکارشناسی ارشد درکلیه رشته های هنربه ویژه فرش دستباف با ارایه معرفی نامه یا کارت دانشجویی معتبر ازدانشگاه محل تحصیل. زمان بندی مسابقه: 6شهریور ماه1398: شروع ثبت نام 6آذر 1398 :آخرین مهلت تحویل آثار 8آذر: داوری آثار در موزه فرش ایران 9 تا 15 آذر: نمایش آثار منتخب در موزه فرش ایران 16آذرماه98 همزمان با ششمین همایش گره طلائی رشتی زاده: اهداء جوایز و تجلیل از برگزیدگان

:نحوه ثبت نام در مسابقه طراحی فرش گره طلائی

2019/12/07 | 1398/09/16

کلیه واجدین شرایط شرکت در مسابقه می توانند با مراجعه به وب سایت ایران گره به آدرس اینترنتی www.guereh.com و تکمیل فرم ثبت نام در مسابقه طراحی فرش رشتی زاده در این مسابقه شرکت نمایند.

مشخصات آثار

2019/12/07 | 1398/09/16

کلیه واجدین شرایط شرکت در مسابقه می توانند با مراجعه به وب سایت ایران گره به آدرس اینترنتی www.guereh.com و تکمیل فرم ثبت نام در مسابقه طراحی فرش رشتی زاده در این مسابقه شرکت نمایند.

:تحویل آثار، معیارهای انتخاب و داوری آثار

2019/12/07 | 1398/09/16

تحویل آثار واجدین شرایط می توانند آثار خود را به همراه فرم تکمیل شده شناسنامه طرح یا نقشه فرش و فرم مشخصات متقاضی فرش به دفتر انجمن هنرمندان طراح و نقاش استان قم واقع در قم، پاساژ حجت، طبقه6حداکثر تا تاریخ 06/09/1398 تحویل داده و رسید دریافت نمایند و یا به آدرس فوق با پست ارسال نمایند. تبصره 2: تحویل اثر به منزله قبول مقررات و شرایط و ضوابط شرکت در نمایشگاه و مسابقه و نیز مجوز نمایش اثر در نمایشگاه و چاپ در کتاب مربوط به مسابقه خواهد بود. معیار های انتخاب وداوری آثار: 1-تآکید به اصالت ها 2-خلاقیت و نوآوری در طرح و رنگ 3-توجه به ترکیب بندی و هماهنگی طرح و رنگ 4-رعایت اصول وقواعد طراحی و رنگ آمیزی نقشه فرش 5-در صورت اقتباس، الهام و یا بهره گیری از طراحی که قبلا توسط طراح دیگری خلق شده باشد، باید روی نقشۀ ارایه شده با ذکر نام طراحِ مرجع، مراتب را به اطلاع برساند. بدیهی است طرح های اقتباس نشده بر طرح های اقتباس شده هنگام داوری، ارجحبت دارند. تبصره3: در صورت شکایت طراح مرجع نسبت به اقتباس اثر، طرح از مسابقه خارج می شود.

:ترکیب اعضاء هیئت داوران به ترتیب حروف الفبا

2019/12/07 | 1398/09/16

-علی اصغر خوشگفتار مقدم -حمیدرضا ذوالانواری -تورج ژوله -مهسا مجیدی -رضا یساولی تبصره3: آثار راه یافته به مرحله نهایی در نمایشگاهی اختصاصی به نمایش در خواهد آمد.

:اهداف،شرایط و زمان بندی مسابقه به شرح زیر می باشد

2019/08/24

اهداف: ایجاد انگیزه برای دانشجویان و دانش آموختگان فرش دستباف در ادامه کار مفید و تشویق و ترغیب ایشان به خلاقیت و نو آوری سنجیده و ایجاد تنوع. استعدادیابی وایجاد فرصتهای شغلی برای دانشجویان ودانش آموختگان فرش. واجدین شرایط شرکت درمسابقه: کلیه دانشجویان و دانش آموختگان فارغ التحصیل از سال 1388 تا کنون در نظام آموزش عالی کشوردرمقاطع کاردانی، کارشناسی وکارشناسی ارشد درکلیه رشته های هنربه ویژه فرش دستباف با ارایه معرفی نامه یا کارت دانشجویی معتبر ازدانشگاه محل تحصیل. زمان بندی مسابقه: 6شهریور ماه1398: شروع ثبت نام 6آذر 1398 :آخرین مهلت تحویل آثار 8آذر: داوری آثار در موزه فرش ایران 9 تا 15 آذر: نمایش آثار منتخب در موزه فرش ایران 16آذرماه98 همزمان با ششمین همایش گره طلائی رشتی زاده: اهداء جوایز و تجلیل از برگزیدگان

:نحوه ثبت نام در مسابقه طراحی فرش گره طلائی

2019/08/24

کلیه واجدین شرایط شرکت در مسابقه می توانند با مراجعه به وب سایت ایران گره به آدرس اینترنتی www.guereh.com و تکمیل فرم ثبت نام در مسابقه طراحی فرش رشتی زاده در این مسابقه شرکت نمایند.

مشخصات آثار

2019/08/24

کلیه واجدین شرایط شرکت در مسابقه می توانند با مراجعه به وب سایت ایران گره به آدرس اینترنتی www.guereh.com و تکمیل فرم ثبت نام در مسابقه طراحی فرش رشتی زاده در این مسابقه شرکت نمایند.

:تحویل آثار، معیارهای انتخاب و داوری آثار

2019/08/24

تحویل آثار واجدین شرایط می توانند آثار خود را به همراه فرم تکمیل شده شناسنامه طرح یا نقشه فرش و فرم مشخصات متقاضی فرش به دفتر انجمن هنرمندان طراح و نقاش استان قم واقع در قم، پاساژ حجت، طبقه6حداکثر تا تاریخ 06/09/1398 تحویل داده و رسید دریافت نمایند و یا به آدرس فوق با پست ارسال نمایند. تبصره 2: تحویل اثر به منزله قبول مقررات و شرایط و ضوابط شرکت در نمایشگاه و مسابقه و نیز مجوز نمایش اثر در نمایشگاه و چاپ در کتاب مربوط به مسابقه خواهد بود. معیار های انتخاب وداوری آثار: 1-تآکید به اصالت ها 2-خلاقیت و نوآوری در طرح و رنگ 3-توجه به ترکیب بندی و هماهنگی طرح و رنگ 4-رعایت اصول وقواعد طراحی و رنگ آمیزی نقشه فرش 5-در صورت اقتباس، الهام و یا بهره گیری از طراحی که قبلا توسط طراح دیگری خلق شده باشد، باید روی نقشۀ ارایه شده با ذکر نام طراحِ مرجع، مراتب را به اطلاع برساند. بدیهی است طرح های اقتباس نشده بر طرح های اقتباس شده هنگام داوری، ارجحبت دارند. تبصره3: در صورت شکایت طراح مرجع نسبت به اقتباس اثر، طرح از مسابقه خارج می شود.

:ترکیب اعضاء هیئت داوران به ترتیب حروف الفبا

2019/08/24

-علی اصغر خوشگفتار مقدم -حمیدرضا ذوالانواری -تورج ژوله -مهسا مجیدی -رضا یساولی تبصره3: آثار راه یافته به مرحله نهایی در نمایشگاهی اختصاصی به نمایش در خواهد آمد.