هشتمین جشنواره فرش برتر
2018/08/28 | 1397/06/06

در حاشیه برگزاری بیست هفتمین نمایشگاه فرش دستباف در سال 1397، آئین هشتمین جشنواره فرش برتر با حضور رئیس مرکز ملی فرش، جمعی از تجار و بازرگانان و شرکت کنندگان در این نمایشگاه برگزار و به آثار ارایه شده در دو گروه معاصر و قدیمی همچون روال گذشته برگزار شد.

فرش سهیل بیگدلی در هشتمین جشنواره فرش برتر

2018/08/28 | 1397/06/06

در راستای برگزاری هشتمین جشنواره فرش برتر، از مجموع 183 اثر ارسال شده به جشنواره، 50 اثر برای نمایش در این جشنواره انتخاب شدند که دو نمونه از بهترین آثار سهیل بیگدلی به نام های «کهکشان» و «مرغ باغ ملکوت» جزء این آثار بودند.

فرش سهیل بیگدلی در هشتمین جشنواره فرش برتر

2018/08/28

در راستای برگزاری هشتمین جشنواره فرش برتر، از مجموع 183 اثر ارسال شده به جشنواره، 50 اثر برای نمایش در این جشنواره انتخاب شدند که دو نمونه از بهترین آثار سهیل بیگدلی به نام های «کهکشان» و «مرغ باغ ملکوت» جزء این آثار بودند.