زندگی نامه استاد علی رشتی زاده
1923/12/08 | 1302/09/16

علی تاجر رشتی در 16 آذر ماه سال1302 در شهر کاشان دیده به جهان گشود.

تولد

1923/12/08 | 1302/09/16

استاد علی تاجر رشتی در یکی از روزهای پائیزی در شهر کاشان دیده به جهان گشود.

درگذشت

2014/10/16 | 1393/07/24

استاد علی رشتی زاده در صبح یکی از روزهای پائیزی در سال 1393 درگذشت.

اولین همایش گره طلائی رشتی زاده

2014/11/27 | 1393/09/06

6آذر ماه سال 1393 با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره و منش استاد رشتی زاده اولین همایش گره طلائی رشتی زاده در سالن وتوس هم با حضور فعالان عرصه فرش دست باف کشور و مسئولین کشوری و استانی برگزار شد.

دومین همایش گره طلائی رشتی زاده

2015/12/07 | 1394/09/16

دومین همایش گره طلائی رشتی زاده در تاریخ16آذر سال 1394، همزمان با سالروز تولد استادر رشتی زاده در مرکز همایش غدیر شهرستان قم برگزار شد.

مهاجرت از کاشان به قم و شروع کار پشم ریسی

1939/03/22 | 1318/01/01

استاد علی تاجر رشتی که نام کاری رشتی زاده را برای خود برگزیده بود، در سال 1318 از کاشان به قم مهاجرت کرد. درآن زمان باسرمایه 400تومان و خرید پشم، شروع به کار پشم ریسی در منازل و تولید نخ پشمی دست ریس نمود. با توجه به کیفیت مناسب نخ های تولیدی، این کار به سرعت توسعه یافته و استاد یک کارگاه پشم ریسی دایر نمود.

شروع به بافت اولین فرش دستباف

1941/03/21 | 1320/01/01

به مرور زمان، استاد به فرش دستباف به عنوان یکی از مظاهر فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی علاقمند شد. از دید ایشان؛ فرش دستباف محصول هنر دست انسان و شناخت رنگ و هارمونی رنگها در قالب انوع نقوش اصیل ایرانی بود. در همین راستا اولین دار قالی خود را در کارگاه پشم ریسی برپا کرد.

بافت اولین فرش دستباف

1942/03/21 | 1321/01/01

استاد علی تاجررشتی برای اولین بار یک قالی3*2 بافت، که طرح و نقشه آن با اقتباس از گلیم هایی که در مساجد دیده بود، ایجاد شد. استاد تعلق خاطر خاصی به این قالی داشت، چون قالی را به فروش رسانده بود، همواره آرزوی دوباره دیدن آن را داشت.

مصاحبه با نشریه اقتصاد قم

2012/02/20 | 1390/12/01

آخرین مصاحبه رسمی استاد علی رشتی زاده با نشریه اقتصاد قم وابسته به اتاق بازگانی و صنایع و معادن قم

متن مصاحبه با نشریه اقتصاد قم

2012/02/20 | 1390/12/01

جزئیات آخرین مصاحبه رسمی استاد علی رشتی زاده با نشریه اقتصاد قم وابسته به اتاق بازگانی و صنایع و معادن قم

تولد

1923/12/08

استاد علی تاجر رشتی در یکی از روزهای پائیزی در شهر کاشان دیده به جهان گشود.

درگذشت

1923/12/08

استاد علی رشتی زاده در صبح یکی از روزهای پائیزی در سال 1393 درگذشت.

اولین همایش گره طلائی رشتی زاده

1923/12/08

6آذر ماه سال 1393 با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره و منش استاد رشتی زاده اولین همایش گره طلائی رشتی زاده در سالن وتوس هم با حضور فعالان عرصه فرش دست باف کشور و مسئولین کشوری و استانی برگزار شد.

دومین همایش گره طلائی رشتی زاده

1923/12/08

دومین همایش گره طلائی رشتی زاده در تاریخ16آذر سال 1394، همزمان با سالروز تولد استادر رشتی زاده در مرکز همایش غدیر شهرستان قم برگزار شد.

مهاجرت از کاشان به قم و شروع کار پشم ریسی

1923/12/08

استاد علی تاجر رشتی که نام کاری رشتی زاده را برای خود برگزیده بود، در سال 1318 از کاشان به قم مهاجرت کرد. درآن زمان باسرمایه 400تومان و خرید پشم، شروع به کار پشم ریسی در منازل و تولید نخ پشمی دست ریس نمود. با توجه به کیفیت مناسب نخ های تولیدی، این کار به سرعت توسعه یافته و استاد یک کارگاه پشم ریسی دایر نمود.

شروع به بافت اولین فرش دستباف

1923/12/08

به مرور زمان، استاد به فرش دستباف به عنوان یکی از مظاهر فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی علاقمند شد. از دید ایشان؛ فرش دستباف محصول هنر دست انسان و شناخت رنگ و هارمونی رنگها در قالب انوع نقوش اصیل ایرانی بود. در همین راستا اولین دار قالی خود را در کارگاه پشم ریسی برپا کرد.

بافت اولین فرش دستباف

1923/12/08

استاد علی تاجررشتی برای اولین بار یک قالی3*2 بافت، که طرح و نقشه آن با اقتباس از گلیم هایی که در مساجد دیده بود، ایجاد شد. استاد تعلق خاطر خاصی به این قالی داشت، چون قالی را به فروش رسانده بود، همواره آرزوی دوباره دیدن آن را داشت.

مصاحبه با نشریه اقتصاد قم

1923/12/08

آخرین مصاحبه رسمی استاد علی رشتی زاده با نشریه اقتصاد قم وابسته به اتاق بازگانی و صنایع و معادن قم

متن مصاحبه با نشریه اقتصاد قم

1923/12/08

جزئیات آخرین مصاحبه رسمی استاد علی رشتی زاده با نشریه اقتصاد قم وابسته به اتاق بازگانی و صنایع و معادن قم