رونمایی شناسنامه فرش دستباف توسط مجموعه ایران گره
2021/03/03 | 1399/12/13

مراسم رونمایی از شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی توسط مجموعه ایران گره و با حمایت مرکز ملی فرش ایران انجام گردید.

شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی

2021/03/03 | 1399/12/13

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه در نشست هم اندیشی جامعه فرش دستباف در محل نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون اول رئیس جمهور جناب آقای اسحاق جهانگیری، وزیر صمت جناب آقای علیرضا رزم حسینی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای محمد شریعتمداری ، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری جناب آقای محمد امید ، رئیس مرکز ملی فرش ایران سرکار خانم فرح ناز رافع و جمع بزرگی از ذینفعان حوزه فرش دستباف، مراسم رونمایی از شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی توسط مجموعه ایران گره و با حمایت مرکز ملی فرش ایران انجام گردید.

شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی

2021/03/03 | 1399/12/13

شایان ذکر است طراحی قالب شناسنامه و فرآیند صدور توسط مجموعه ایران گره صورت گرفته است و طی انعقاد یک تفاهم نامه با مرکز ملی فرش ایران، مجموعه ایران گره تنها مرجع رسمی صدور شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف در کشور می باشد.

شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی

2021/03/03

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه در نشست هم اندیشی جامعه فرش دستباف در محل نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون اول رئیس جمهور جناب آقای اسحاق جهانگیری، وزیر صمت جناب آقای علیرضا رزم حسینی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای محمد شریعتمداری ، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری جناب آقای محمد امید ، رئیس مرکز ملی فرش ایران سرکار خانم فرح ناز رافع و جمع بزرگی از ذینفعان حوزه فرش دستباف، مراسم رونمایی از شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی توسط مجموعه ایران گره و با حمایت مرکز ملی فرش ایران انجام گردید.

شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی

2021/03/03

شایان ذکر است طراحی قالب شناسنامه و فرآیند صدور توسط مجموعه ایران گره صورت گرفته است و طی انعقاد یک تفاهم نامه با مرکز ملی فرش ایران، مجموعه ایران گره تنها مرجع رسمی صدور شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف در کشور می باشد.