رویداد مجموعه هفتا
2020/09/14 | 1399/06/24

هفتا روایتی از میراث ایرانیان است که تلاش می کند تجربه دیدن، آشنایی، خرید و بهره گیری از آثار و نمادهای هنر، فرهنگ و الگوی زندگی اقوام ایران را در یک مجموعه بصورت متمرکز و با رعایت استانداردهای بین المللی فراهم آورد.

مجموعه فرش رشتی زاده در موزه گالری برج میلاد

2020/09/14 | 1399/06/24

درمیان دستبافته های ایرانی، فرش دستباف ابریشم قم از جایگاه ویژه ای در طرح و نقش، رنگبندی و کیفیت برخوردار است و در این بین فرش رشتی‌زاده از پیشگامان و طلایه دار این هنر فاخر می باشد. فرش رشتی زاده از سال۱۳۱۸ توسط استاد علی تاجر رشتی (رشتی زاده) بنیانگذاری شد و پس از درگذشت ایشان، تنها پسرش ، محمدرضا، از یک سو تلاش مستمر در حفظ میراث گرانبهای پدر داشت و از سوی دیگر با خلق فرشهای مدرن، دریچه ای نو از هنر فرش دستباف ایران را برای جهانیان گشود. اولین مجموعه هفتا در فضایی بالغ بر 3000 متر مربع اواخر مهرماه سال جاری با مشارکت برندهای معتبر فرش دستباف و صنایع دستی و حضور هنرمندان برجسته کشور در برج میلاد تهران افتتاح می گردد و فرش رشتی زاده نیز در این رویداد حضور ویژه خواهد داشت.

قالی محرمات بته ای

2020/09/14 | 1399/06/24

قالی محرمات بته ای به عنوان قالی موزه ای مجموعه فرش رشتی زاده در بخش موزه برج میلاد در حال نمایش است.

قالی درب بهشت

2020/09/14 | 1399/06/24

قالی درب بهشت به عنوان قالی سبک مدرن مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.

قالی کومه اسماعیل خان

2020/09/14 | 1399/06/24

قالی کومه اسماعیل خان به عنوان قالی سبک کلاسیک مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.

قالی شاخ گوزنی (تودشک)

2020/09/14 | 1399/06/24

قالی شاخ گوزنی (تودشک) به عنوان قالی سبک کلاسیک مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.

قالی لچک ترنج کف ساده هریس

2641/12/05 | 2020/09/14

قالی هریس به عنوان قالی سبک کلاسیک مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.

قالی ستاره هشت پر

2020/09/14 | 1399/06/24

قالی ستاره هشت پر به عنوان قالی سبک کلاسیک مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.

قالی گذرگاه

2020/09/14 | 1399/06/24

قالی گذرگاه به عنوان قالی سبک مدرن مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.

قالی آفتاب گردان

2020/09/14 | 1399/06/24

قالی آفتاب گردان به عنوان قالی سبک کلاسیک مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.

مجموعه فرش رشتی زاده در موزه گالری برج میلاد

2020/09/14

درمیان دستبافته های ایرانی، فرش دستباف ابریشم قم از جایگاه ویژه ای در طرح و نقش، رنگبندی و کیفیت برخوردار است و در این بین فرش رشتی‌زاده از پیشگامان و طلایه دار این هنر فاخر می باشد. فرش رشتی زاده از سال۱۳۱۸ توسط استاد علی تاجر رشتی (رشتی زاده) بنیانگذاری شد و پس از درگذشت ایشان، تنها پسرش ، محمدرضا، از یک سو تلاش مستمر در حفظ میراث گرانبهای پدر داشت و از سوی دیگر با خلق فرشهای مدرن، دریچه ای نو از هنر فرش دستباف ایران را برای جهانیان گشود. اولین مجموعه هفتا در فضایی بالغ بر 3000 متر مربع اواخر مهرماه سال جاری با مشارکت برندهای معتبر فرش دستباف و صنایع دستی و حضور هنرمندان برجسته کشور در برج میلاد تهران افتتاح می گردد و فرش رشتی زاده نیز در این رویداد حضور ویژه خواهد داشت.

قالی محرمات بته ای

2020/09/14

قالی محرمات بته ای به عنوان قالی موزه ای مجموعه فرش رشتی زاده در بخش موزه برج میلاد در حال نمایش است.

قالی درب بهشت

2020/09/14

قالی درب بهشت به عنوان قالی سبک مدرن مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.

قالی کومه اسماعیل خان

2020/09/14

قالی کومه اسماعیل خان به عنوان قالی سبک کلاسیک مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.

قالی شاخ گوزنی (تودشک)

2020/09/14

قالی شاخ گوزنی (تودشک) به عنوان قالی سبک کلاسیک مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.

قالی لچک ترنج کف ساده هریس

2020/09/14

قالی هریس به عنوان قالی سبک کلاسیک مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.

قالی ستاره هشت پر

2020/09/14

قالی ستاره هشت پر به عنوان قالی سبک کلاسیک مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.

قالی گذرگاه

2020/09/14

قالی گذرگاه به عنوان قالی سبک مدرن مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.

قالی آفتاب گردان

2020/09/14

قالی آفتاب گردان به عنوان قالی سبک کلاسیک مجموعه فرش رشتی زاده در گالری برج میلاد در حال نمایش است.