شناسنامه

شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی

مقدمه

با توجه به اهمیت و جایگاه فرش دستباف ایرانی در فضای ملی و بین المللی، شناسنامه‌دار کردن فرش دستباف، گامی موثر در جهت حفظ اعتبار و اصالت هنر فرش ایرانی است. از آنجا که مدت هاست شاهد کپی‌برداری از نقشه‌های ایرانی و بافت فرش تحت عنوان فرش ایرانی هستیم، شناسنامه‌دار کردن فرش دستباف ایرانی از ضرورت خاصی برخوردار است. به همین منظور ایران گره اولین پلت فرم اختصاصی صدور شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی را با حمایت و نظارت مرکز ملی فرش ایران راه اندازی کرده است.

هدف اصلی ایران گره از شناسنامه‌دار کردن فرش دستباف، حفظ هویت و تایید اصالت فرش دستباف ایرانی، شفافیت و اعتماد سازی میان دوستداران و مصرف کنندگان فرش دستباف و همچنین حفظ جایگاه هنر فرش ایران در سراسر دنیا می باشد.

ویژگی های شناسنامه و گواهی مالکیت

از ویژگی های بارز شناسنامه و گواهی مالکیت ارائه شده توسط مجموعه ایران گره میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: به طور کلی مجموعه ایران گره دو نوع شناسنامه و گواهی مالکیت صادر می نماید:

  • نوع اول: شناسنامه و گواهی مالکیت تک برگی: نوع اول: شناسنامه و گواهی مالکیت تک برگی
  • نوع دوم: شناسنامه و گواهی مالکیت جامع: نوع دوم: شناسنامه و گواهی مالکیت جامع

فرآیند صدور شناسنامه و گواهی مالکیت

به طور کلی فرآیند صدور شناسنامه و گواهی مالکیت شامل مراحل ذیل می باشد

ارتباط جهت درخواست شناسنامه

جهت درخواست شناسنامه و گواهی مالکیت به روش آنلاین، از منوی درخواست نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نموده و جهت درخواست به روش آفلاین با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

واحد پشتیبانی: ‎+98-938-804-4990