گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده .
کد فرش:   QMM-RT01-11-89440
سال تولید:   1393/09/11
قواره:   قالی 3*4
اصالت:   قم
طراح:   سایر طراحان قم
بافنده:   سایر بافندگان قم
جنس:   پشم گل ابریشم
جنس گره:   گره پشم و ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود ابریشم
نوع نقشه:   واگیره
نام نقشه:   زنبق تهران
رنگ متن:   کرمی
رنگ حاشیه:   کرمی
تعداد رنگ:   12
عرض:   300 سانتی متر - ft
طول:   373 سانتی متر - ft
مساحت:   11.19 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   5,859,000
مدت زمان طراحی:   4  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 3 بافنده
وزن:   29 کیلوگرم
شرح:  

در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش گل زنبق در سراسر متن تکرار شده است. گل زنبق از دسته گل های باستانی است که به عنوان نشان خانوادگی و سلطنتی به کار می رود.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید