گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده .
کد فرش:   QMM-RT01-00-89461
سال تولید:   1364/05/22
قواره:   پشتی
اصالت:   قم
طراح:   سایر طراحان قم
بافنده:   سایر بافندگان قم
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود ابریشم
نوع نقشه:   لچک ترنج
نام نقشه:   تک ترنج
رنگ متن:   کرمی
رنگ حاشیه:   صورتی
تعداد رنگ:   10
عرض:   62 سانتی متر - ft
طول:   83 سانتی متر - ft
مساحت:   0.51 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   438,152
مدت زمان طراحی:   1  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 1 بافنده
وزن:   1.500 کیلوگرم
شرح:  

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید