گالری:  گالری فرش ارمی
تولید کننده:   فرش ارمی
کد فرش:   QM1-ERM1-00-00057
سال تولید:   1396/09/26
قواره:   قالی 3*4
اصالت:   قم
طراح:   کارگاه فرش ارمی
بافنده:   کارگاه فرش ارمی
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود زیر ابریشم و پود رو ابریشم
نوع نقشه:   لچک ترنج
نام نقشه:   نرگس
رنگ متن:   مشکی
رنگ حاشیه:   مشکی
تعداد رنگ:   12
عرض:   299 سانتی متر - ft
طول:   400 سانتی متر - ft
مساحت:   11.96 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   13,135,200
مدت زمان طراحی:   8  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 4 بافنده
وزن:   24 کیلوگرم
شرح:  

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید