گالری:  گالری فرش ارمی
تولید کننده:   فرش ارمی
کد فرش:   QM1-ERM1-00-00047
سال تولید:   1354/01/01
قواره:   ذرع و نیم
اصالت:   قم
طراح:   کارگاه فرش ارمی
بافنده:   کارگاه فرش ارمی
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود زیر ابریشم و پود رو ابریشم
نوع نقشه:   شکارگاه
نام نقشه:   پردیس
رنگ متن:   کرمی
رنگ حاشیه:   کرمی
تعداد رنگ:   20
عرض:   106 سانتی متر - ft
طول:   169 سانتی متر - ft
مساحت:   1.79 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   1,406,000
مدت زمان طراحی:   6  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 1 بافنده
وزن:   4.1 کیلوگرم
شرح:  

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید