گالری:  گالری فرش ارمی
تولید کننده:   فرش ارمی
کد فرش:   QM1-ERM1-00-00032
سال تولید:   1396/01/01
قواره:   قالیچه
اصالت:   قم
طراح:   کارگاه فرش ارمی
بافنده:   کارگاه فرش ارمی
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود ابریشم
نوع نقشه:   لچک ترنج
نام نقشه:   ترگل
رنگ متن:   مشکی
رنگ حاشیه:   مشکی
تعداد رنگ:   14
عرض:   137 سانتی متر - ft
طول:   198 سانتی متر - ft
مساحت:   2.71 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   3,144,700
مدت زمان طراحی:   4  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 1 بافنده
وزن:   5.9 کیلوگرم
شرح:  

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید