گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده
کد فرش:   QM1-1001-45-89573
سال تولید:   1393/05/01
قواره:   قالی 3*4
اصالت:   قم
طراح:   سایر طراحان قم
بافنده:   سایر بافندگان قم
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع نقشه:   واگیره
نام نقشه:   بند مستوفی
رنگ متن:   کرمی
رنگ حاشیه:   آجری
تعداد رنگ:   12
عرض:   309 سانتی متر - ft
طول:   411 سانتی متر - ft
مساحت:   12.70 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   9,072,360
مدت زمان طراحی:   5  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 3 بافنده
وزن:   30 کیلوگرم
شرح:  

در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش نقش مستوفی همراه با ترکیبی از گل و شکوفه های ریز و پرنده هایی در اطراف گلدان، در سراسر متن تکرار شده و بندهایی مزین به گل و برگ های ریز در کل زمینه به تصویر کشیده شده اند. مستوفی لقبی بوده که شاهان قاجار به کارگزاران اعطا میکردند. نقش گل مستوفی برگرفته از منطقه بیجار است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید