گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده
کد فرش:   QM1-1001-45-89426
سال تولید:   1390/06/20
قواره:   قالی 3/5*4/5
اصالت:   قم / قم
طراح:   فرش رشتی زاده - سایر طراحان قم
بافنده:   فرش رشتی زاده - سایر بافندگان قم
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع نقشه:   واگیره
نام نقشه:   اسلیم بخشایش
رنگ متن:   کرمی
رنگ حاشیه:   کرمی
تعداد رنگ:   13
عرض:   347 سانتی متر - ft
طول:   461 سانتی متر - ft
مساحت:   16.00 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   12,628,000
مدت زمان طراحی:   4  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 3 بافنده
وزن:   31.500 کیلوگرم
شرح:  

در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش نقش اسلیمی به شکل هندسی و با خطوط شکسته در سراسر متن تکرار شده شده که این نوع اسلیمی به منطقه بخشایش تعلق دارد. نقش اسلیمی، نمادی از تکثیر و زایش جهان طبیعی می باشد.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید