گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده
کد فرش:   QM1-1001-43-89576
سال تولید:   1393/11/22
قواره:   قالی 2*3
اصالت:   قم / قم
طراح:   فرش رشتی زاده - سایر طراحان قم
بافنده:   فرش رشتی زاده - سایر بافندگان قم
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع نقشه:   واگیره
نام نقشه:   شاه عباسی بند تبریز
رنگ متن:   کرمی
رنگ حاشیه:   طلایی
تعداد رنگ:   14
عرض:   207 سانتی متر - ft
طول:   295 سانتی متر - ft
مساحت:   6.11 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   4,713,800
مدت زمان طراحی:   3  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 3 بافنده
وزن:   15 کیلوگرم
شرح:  

در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش گل های شاه عباسی در سراسر متن تکرار شده اند که با خطوط و یا بندهایی به یکدیگر متصل شده اند. گل شاه عباسی نماد گل سرخ و جام حیات می باشد.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید